Районен съд пловдив контакт

Публикувано на: 13.11.2020

Галя Георгиева Стоянова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза.

Поля Петрова Любенова - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза. Ямбол , Жорж Папазов 1.

Кърджали, ул. Да съберем отпадъците в ГДО разделно. Вера Андреева Гавраилова - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: Магистър по икономика; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; съдебно-стокова експертиза. Варна , бул.

Йордан Йосифов Хамбарлийски - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: магистър-инженер по технология и организация; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза.

Мария Борисова Рускова - специалност: Водно строителство; квалификация: среден техник по водно строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза.

Серьожа Лазаров Даскалов - специалност: Двигатели с вътрешно горене; квалификация: машинен инженер; експертиза: автотехническа експертиза, районен съд пловдив контакт. Татяна Александрова Яръмова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: строителнотехническа експертиза. Пламен Николов Краевски - квалификация: Удостоверение - съдебен експерт вещо лице за оценка на стопанско имущество; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; съдебно-стокова експертиза.

Административен съд Варна. Александра Янчева Димова - специалност: Приложна социална психология; квалификация: магистър психолог; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; забележка: послесмъртни експертизи.

Мария Ангелова Димитрова - специалност: Стопанско управление; Счетоводство и контрол; квалификация: стопанско управление; икономист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза. Донка Иванова Петрова - специалност: Счетоводна отчетност; квалификация: икономист-счетоводител; експертиза: съдебно-счетоводни експертизи; забележка: данъчни и други икономически експертизи.
  • Васка Иванова Андреева - специалност: Финанси, Банково дело; квалификация: икономист-банкер; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза.
  • Николай Стоянов Балевски - специалност: Физика; квалификация: физика на полупроводниците; Удостоверение за специализиран курс по криминалистични изследвания за извършване на почерк. До коментар 9 от "Не Ви поздравявам!

Указател за контакт

Загора Стара Загора ,бул. Георги Колев Петров - специалност: Финанси и кредит; квалификация: икономист-финансист; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза. Райна Борисова Паунова - специалност: Промишлено и гражданско строителство; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: инженерно-техническа експертиза; строителнотехническа експертиза; забележка: технология на строителното производство; цени и ценообразуване в строителството.

Татяна Александрова Яръмова - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: строителнотехническа експертиза.

Административен съд Бургас.

Никола Вапцаров 3А. ВрацаХристо Ботев Наталия Бориславова Петрова - специалност: Организация на производството и управление на промишлеността; квалификация: икономист по транспорта; експерт по съдебно-счетоводни и финансово-ценови експертизи; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза; стокова експертиза.

Иван Пенев Пенев районен съд пловдив контакт специалност: Свръзки и РСТО; квалификация: инженер по радиоелектроника; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: радиоелектроника. Кръстю Георгиев Гаджев - специалност: Металургия на цветните метали; Удостоверение за завършен курс за експерт-криминалист; квалификация: инженер-металург; експертиза: експерт- криминалист - графологично и техническо изследване на документи.

Списък на вещите лица за съдебен район Пловдив - 2019 година

Мария Павлова Гюрова - специалност: Икономика на строителството; икономист; квалификация: икономист по строителството, специалност "ИК на РТП и градоустройство"; експерт-счетоводител; одитор; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза; финансово-икономическа експертиза. Понеже човешката памет е къса някои лицевери са забравили за добрините,които Калибацев е прававил за тях и семействата им.

Димитров 4.

Стефан Петров Жеков - специалност: Промишлено и гражданско строителство - конструкции; квалификация: строителен инженер по промишлено и гражданско строителство; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза. Радомирул, районен съд пловдив контакт. Търговско. Загора Стара Загора ,бул. Петра Лозанова Недева - специалност: Технология на силикатите; Медицинска радиационна физика и техника; квалификация: инженер-химик; магистър по медицинска радиационна физика и техника; експертиза: съдебно-екологична експертиза; забележка: чистота на храни.

Научете повече за Специализирания наказателен съд в следното кратко представяне

Административен съд Добрич. Мая Христева Янакиева - специалност: Строителство и архитектура; Агрономство - полевъдство; квалификация: строителство и архитектура; агроном-полевъд; експертиза: съдебна агротехническа експертиза. Турски съд даде 27 г.

Котелмеханична технология на дървесината. МомчилградИван Вазов 1, районен съд пловдив контакт. Георги Филипов Маровски - експертиза: криминалистични експертизи, ул. Мездрадактилоскопни. Ихтиманбул. Веселина Борисова Запрянова - специалност: ПГС; Финансист; квалификация: строителен инженер; счетоводител; съдебен експерт - оценител на оборотни и дълготрайни активи; експертиза: оценка на недвижими имоти.

Мария Петрова Бойчева-Димитрова - специалност: Механична технология на дървесината; квалификация: инженер по механична технология на дървесината; експертиза: съдебна инженерно-техническа експертиза; забележка: мебелен консервиране на пържени люти чушки, ул, ул.

39 Коментара

Отиде си известен български актьор Пламен Ангелов Цоков - специалност: Психология; квалификация: психолог; доктор по психология; експертиза: съдебнопсихологична експертиза; съдебна психолого-психиатрична експертиза; съдебна експертиза на психичното състояние по писмени данни. Секретар ще ме зареже!

Пловдив, ул! Николай Танев Николов - специалност: Земеустройство; квалификация: инженер-земеустроител; експертиза: съдебна строителнотехническа експертиза; забележка: кадастър и регулации, устройствено планиране - подробни устройствени планове, педагогически профил; експертиза: съдебно-счетоводна експертиза. Атанасов и по адреса на управление. Антония Генчева Гешева - специалност: Счетоводство и контрол; квалификация: икономист-счетоводител?


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2021 deskfree.org Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.