Удостоверение за идентичност на имена

Публикувано на: 14.11.2020

Издаване на удостоверение за семейно положение Съставяне на акт за раждане и издаване на удостоверение за раждане - Оригинал 2. Издаване на удостоверение за липса на съставен акт за раждане или акт за смърт 8.

Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина Пенка Попова е била автор в pravatami. Актуално Припознаване на дете Заповед за изпълнение — да подам ли възражение? Данните се предоставят в писмен вид незабавно, но не по-късно от 7 дни от постъпване на искането чл. Изискуем документ.

Закон за местните данъци и такси ЗМДТ : чл. Възможно е по различни причини едно лице да се окаже заинтересовано да доказва, че е налице идентичност между лицата, при наличието на предпоставките по чл. Доказване на идентичност н. Пиши. Нямаш профил.

Така в едни документи лицето фигурира с едни имена, а в други документи — с други. Възможно е времето за изпълнение да е различно в зависимост от цената на услугата. Запомни ме.
  • Шумен Районен съд - град Шумен. Начало Услуги Портал Край на страницата.
  • Пенка Попова е завършила специалност Право в Софийския университет "Св.

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Размерът на таксата е обвързан със заявения от заявителя срок за извършване на услугата. Удостоверение за правно ограничение Забравена парола Забравена парола? Правилото е, че за разлика от вписването в регистъра на населението, вписването в регистъра на актове за гражданско състояние се извършва в населеното място, в което е настъпило събитието — например ако съм от Айтос, а сключа брак в община Бургас.

Допустим заявител — издава се на лицето, за което се отнася, на негов законен представител или на трети лица, когато същите са изрично упълномощени с нотариално заверено пълномощно. Данните се предоставят в писмен вид незабавно, но не по-късно от 7 дни от постъпване на искането чл.

  • При проверка данни могат да се изискват и от друга общинска администрация. Съветваме винаги да се консултирате с адвокат преди да предприемате правни действия.
  • Възможно е по различни причини едно лице да се окаже заинтересовано да доказва, че е налице идентичност между лицата, вписани в два или повече документа.

За Столична община тя е 3,50 лв. Удостоверението може да бъде предоставено лично на заявител. Упътване до кантората Facebook. Столична община - услуги за граждани и фирми? За удължаването на срока заявителят се уведомява незабавно чл. Благодарение на удостоверението за идентичност, мога да се легитимирам без проблем при всякакви ситуации!

Гражданска регистрация и обслужване на населението

Благодарение на удостоверението за идентичност, което уверих се не е толкова трудно да си извадя, мога да се легитимирам без проблем при всякакви ситуации. Запомни ме. Регистрация Регистрирай се, за да задаваш въпроси и да отговаряш. Издаване на удостоверение за раждане - Дубликат 3.

Право на медицинска помощ при временен престой в друга държава от Европейската Общност Как се определя размерът на издръжката на дете. За щастие, законодателят предвижда изход и от тази комплицирана ситуац. Климент Охридски". Удостоверение за постоянен адрес Правно основание - чл.

Pravatami.bg

Вход Влез в своя профил, за да задаваш въпроси и да отговаряш. Закон за гражданската регистрация ЗГР : чл. Удостоверение за настоящ адрес - адресна регистрация Документ за платена такса Документ, удостоверяващ наличието на законното представителство напр.

Припознаване на дете - след съставяне на акта за раждане

Съгласно закона за извършване на административната услуга се заплаща такса? Размерът на таксата е обвързан със заявения от заявителя срок за извършване на услугата.

Съставяне на акт за смърт и издаване на препис - извлечение - За първи път 6. С косвени доказателства. Доказване на идентичност на лице, а в други документи - с други, вписването в регистъра на актове за гражданско състояние се извършва в населеното.

Неточност в текста. Удостоверение за идентичност на имена Районен съд - град Шумен?

За Бизнеса

Заявител може да бъде и изрично упълномощено лице по реда на чл. Начало Услуги Портал Край на страницата. Удостоверение за сключване на брак от български гражданин в чужбина

Размерът на таксата е обвързан със заявения от заявителя срок за извършване на услугата. Закон за адвокатурата. Забравена парола Забравена парола.


Facebook
Twitter
Коментари
Друсла 24.11.2020 в 06:30 Отговор

Нямаш профил?

Оставете коментар

© 2015-2021 deskfree.org Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.