Учебна програма по математика за 7 клас иуч

Публикувано на: 19.11.2020

Включени са рубрики с допълнителна информация за автори и произведения, а също въпроси и задачи за затвърдяване и проверка на знанията, творчески задачи. Функционални рубрики, логически обвързани и с практическа насоченост. Дотук знаем 2 ноември обобщ.

Реализират се междупредметни връзки с останалите учебни предмети. Предлага разнообразие от задачи предизвикателства, казуси, свързани с реалния живот, а също и с други учебни предмети. История и цивилизации за 7. Дотук знаем 2 ноември обобщ. Число и цифра 7.

Учебникът предлага достъпно поднесено учебно съдържание, като осигурява отлични възможности за формиране и затвърждаване на новите знания и ключовите компетентности на учениците. Основни геометрични фигури 2 ноември упр. Информацията, но и за всички любознателни чита. Предмет: Информационни технологии. Тяхната цел е формиране на нови или затвърждаване на вече придобити знания и умения у учениците.

  • Той е основно средство за овладяване на знания и умения и за формиране на заложените в учебната програма ключови компетентности, свързани със структурата, жизнените процеси и класификацията на организмите, както и взаимоотношенията им със средата.
  • Дотук знаем 2 окт. Сподели тази статия:.

Литература за 7. клас

Геометричните знания са интегрирани в аритметичните, като водещи са аритметичните знания. Предучилищна математика Число и цифра 5. Предмет: Физика и астрономия.

Учениците се въвеждат в роля, чрез която да търсят решение на поставен въпрос или да създадат краен продукт, използвайки знанията и уменията си. Таг новини:.

Сподели тази статия:. Учениците могат да проверят знанията си с помощта на задачите след всеки урок и на тестовете след всеки раздел. Биология и здравно образование за 7. Категория новини:. За подпомагането на овладяването и осмислянето на съдържанието са използвани разнообразни практически дейности - опити, задачи за самостоятелно проучване на информация в инте.

УЧИЛИЩЕН УЧЕБЕН ПЛАН

Одобрена е национална програма за младежта. Учебникът предлага достъпно поднесено учебно съдържание, като осигурява отлични възможности за формиране и затвърждаване на новите знания и ключовите компетентности на учениците. Учебното съдържание е поднесено в алгоритмичен вид така, че да осигури лесно и бързо овладяване на знанията и развиване на математически умения.

Упражненията по темата са подредени по сложност и обозначени според вида. Николай Цачев. От атома до Космоса В учебника са разработени 30 урока за нови знания, 3 урока за решаване на задачи, упражнен. В учебника ясно са разграничени уроците за нови знан. Натрий и съединенията му Неметали. Изпълнението им гарантира покриване на ключовите компетентности като очаквани резултати. Еднакви триъгълници 2 февруари упр.

Годишни разпределения за час на класа

Примерно годишно разпределение по математика за 6 клас,Издателство "Архимед". Учебникът е изцяло съобразен с новата учебна програма по музика за 7. Източник :Издателство "Анубис".

Предмет: Физика и астрономия. Той е основно средство за овладяване на знания и умения и за формиране на заложените бишкотена торта с крем брюле учебната програма ключови компетентности, от които неповече от две устойчиво проявяващи се, свързани с приложимостта на знанията и уменията в контекста на ключовите компетентности, жизнените процеси и класификацията на организмите.

Признаци за успоредник. Цял израз. Предложени са дейностите и междупредметните връзки? Разпределения за 7. Електричен ток II?

Български език за 7. клас

В края на учебника са включени: система за самооценка, речник на основните нови понятия и някои важни термини, както и отговори и решения на задачите от учебника.

Български език за 7. Учебникът дава възможност на ученика лесно и на основата на много практически задачи и дейности да възприеме и осмисли учебното съдържание и успешно да постигне предвидените в учебната програма езикови компетентности.

Целта е да се осигури повече време за автоматизиране на табличното умножение и деление във 2! На учениците е предоставена възможност да проверят знанията си самостоятелно чрез скала за самооценка след всеки тест. Предложени са дейностите и междупредметните връзки, свързани с приложимостта на знанията и уменията в контекста на ключовите компетентности.


Facebook
Twitter
Коментари
Оставете коментар

© 2015-2021 deskfree.org Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.