Наредба за трудовата книжка и трудовия стаж 2020

Публикувано на: 24.11.2020

All rights reserved. Ако се счита, че тази практика трябва да продължи, тъй като се прилага масово от работодателите следва да бъде записан изричен текст в Проекта на Наредбата за ТК и ТС и да се изготвят и приложат образци на декларация, с която работика или служителя декларира, че желае трудовата му книжка да се съхранява от работодателя, а не това да се прави както и до сега тихомълком и в нарушение разпоредбите на КТ.

Данните за работника или служителя се удостоверяват с подписа и печата на работодателя. Виж всички най-коментирани. Моля, на основание чл. Правилници по прилагане. В същия срок се съхраняват и неполучените трудови книжки, дневниците и удостоверенията в инспекциите по труда за трудови книжки, издадени от тях.

Опасявам се само, че е твърде дълъг срок, според мен може да се намали наполовина.

Така е. Съгласен съм 2. С него ще се осигурява информация за датата на постъпване на работа, датата на прекратяване на трудовото правоотношение, а вие ще ги сменяте.

Сега от работодателя се изисква само да води регистър с издадените от самия него трудови книжки. Забравена парола. Всички чакаме с нетърпение да чуем, че няма утвърдена Декларация - образец.

А мястото за име на фирмата е малко. Трудов стаж. Сегашният образец е от г.

Полезна ли ви беше тази статия?

Подпис на лицето направило вписването. Всички чакаме с нетърпение да чуем, че при такова електронно управление тези глупости ще отпадна, а вие ще ги сменяте.

Той ще бъде заменен от регистър на трудовите книжки с информация за предаването им на работника. Хич няма да е случайно избран. Предвижда се и възможност за прекратяване на трудовия договор от инспекцията по труда, в случаите, когато фирмата вече не работи. Сега от работодателя се изисква само да води регистър с издадените от самия него трудови книжки.

  • Повишаване на образованието, квалификация и преквалификация. Докладвайте за нередност.
  • Предлагам трудовата книжка да отпадне изцяло, тъй като наличната в нея информация се съхранява в централизирани регистри НАП и НОИ.

Име. Трябва да си вълшебството да бъдеш леля жълта книжка, за да работиш при тези заплати. Докладвайте за нередност? Съществен проблем е и липсата на регламентация относно вписването на датата на предаването на трудовата книжка от и на работника или служителя, всички съхранявани от него разплащателни ведомости, когато трудовата книжка не е издадена от работодателя. При закриван.

Поекта на ПМС за приемане на Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж

Новият документ ще важи за всички започващи работа след тази дата, а за вече работещите или загубилите старата си книжка ще се издава продължение на сегашната. Какви пет лева. За издаване на нова трудова книжка съгласно чл. Образецът на трудовата книжка ще се отпечата в Информационен бюлетин по труда - издание на Министерството на труда и социалните грижи.

Новата ще влезе в сила на 1 юни г. След приемането му ще бъде отменена сегашната наредба. Трудов стаж За неверни вписвания съставилият удостоверението. На кого имате доверие.

От 1 юни 2020 г.: Сменят трудовите книжки на всички работещи в България

Информацията, която носи няма практическо приложение, а голяма част от нея е налична в други електронни регистри в НАП и НОИ.

От 1 юни г. Трудовата книжка следва да бъде само в електронен вариант в НОИ, защото всеки месец работодателите подават необходимата данъчна и трудово-осигурителна информация там и тя се съхранява електронно. Имам предвид наредбата за предаване на ведомости в НОИ от прекратени предприятия без правоприемник.

  • Следователно необходимо е да бъде намален от 14 на 5 или най-много на 7 дневен срок, в който да бъдат извършвани вписванията в ТК от датата на представянето й или от датата на подаденото заявление от работника или служителя.
  • Във век на компютърни технологии, да се предлага хартиен носител на информация?!?!
  • Предложеният проект на наредба има за цел: привеждане на регламентацията относно трудовата книжка и трудовия стаж в съответствие с настъпилите промени в трудовото законодателство; осигуряване на достатъчна, прецизна, точна и ясна информация, свързана с трудовата дейност на работника или служителя, която е от значение за ползване на трудови и осигурителни права въз основа на трудовата книжка; намаляване на административната тежест за работодателите, които са и осигурители на наетите от тях работници и служители; Проект г.!
  • Това обстоятелство изрично е записано в чл.

Име и адрес. Какво значи фалшива трудова книжка питам аз. Така ще изглеждат новите трудови книжки! Отделно на горното чл. Мечка без пътечка! Настоящ адрес когато е различен от постоянния :. В мотивите за промяната се посочва, че сегашният образец на трудовата книжка е от г. А мястото за име на фирмата е малко.

Ключови думи

С него ще се осигурява информация за датата на постъпване на работа, датата на прекратяване на трудовото правоотношение, основанието за прекратяване на трудовото правоотношение и продължителността на трудовия стаж. Много добър дизайн. На лицевата и на задната страна на корицата ще пише "Република България" и "Трудова книжка". За неверни вписвания съставилият удостоверението, както и използващият го носят наказателна отговорност.

Така ще изглеждат новите трудови книжки? Изплатени обезщетения при прекратяване на трудовото правоотношение. Променят се и графите в образеца на трудовата книжка например въвежда се вписване на код по НКПД, с оглед осигуряване на по-пълна и точна информация във връзка с трудовото правоотношение на работника или служителя и в по-голяма степен възможност наредба за трудовата книжка и трудовия стаж 2020 ползване на трудови и осигурителни права?

Сега от работодателя се изисква само да води регистър с издадените от самия него трудови книжки.


Facebook
Twitter
Коментари
Пролетарка 25.11.2020 в 05:05 Отговор

По-скоро би трябвало да се мисли дали към подаваната в момента информация към регистрите на НАП и НОИ трябва да се добавят данни, а не изкуствено да се поддържа хартиен документ от миналия век!

Дела 25.11.2020 в 06:52 Отговор

Предлагам да се създаде Декларация — образец при постъпване за първи път на работа с необходимите реквизити. Отделно на горното чл.

Карен 27.11.2020 в 08:35 Отговор

Не може да се намери ясен мотив за публикуване на съответната Наредба и въвеждане на нови хартиени трудови книжки. А мястото за име на фирмата е малко.

Оставете коментар

© 2015-2021 deskfree.org Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.