Декларация за идентичност на имената на починало лице бланка

Публикувано на: 06.12.2020

Издаване на удостоверение за гражданската регистрация по данни от ЛРК за българско гражданство; за лишаване от родителски права; за право на ползване на гроб; за идентичност на име на починало лице; за наследници на чужд гражданин; за родствени връзки на чужд гражданин. Вълнев - г. Удостоверение за раждане - дубликат.

Издаване на удостоверение за настоящ адрес при вече регистриран НА. Издаване на удостоверение за идентичност на лице с различни имена лична карта удостоверение за раждане Гл. Издаване на удостоверение за вписване в картотечния регистър на чужденец с постоянно пребиваване в РБ. Съставяне на акт за смърт и издаване. Промяна в актовете за гражданско състояние. Не се таксува. Молба-декларация за последна пенсия на починало лице.

Съставяне на актове за гражданско състояние на български граждани, които имат актове съставени в чужбина. Издаване на преписи или заверени копия от актове за гражданско състояние лична карта Гл. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България Състав и структура Постоянни комисии Актове.

Правно основание - чл.

  • Бърза услуга- 3 раб. Съобщение за смърт.
  • Срок — веднага след сключване на гражданския брак.

Удостоверение за идентичност на лице с различни имена

Remember Me. Расово НЧ "Просветаг. Обикновена услуга- 7 раб. Искане за издаване у-ние въз основа на регистъра на населението за семейно положение. Издаване на удостоверение за раждане- дубликат заявление по образец лична карта Гл.

  • Център за гражданска регистрация понеделник — петък: 33 Комплектуване на документи към молба за установяване наличието на българско гражданство и изпращане на преписката до Министерство на правосъдието чл. Експресна — в рамките на работния ден.
  • Искане за издаване у-ние въз основа на регистъра на населението Документ за самоличност Документ в който е видно различното име.

Издаване на други удостоверения по административно обслужване Издаване на удостоверение за гражданската регистрация по данни от ЛРК за българско гражданство; за лишаване от родителски права; за право на ползване на гроб; за идентичност на име на починало лице; за наследници на чужд гражданин; за родствени връзки на чужд гражданин? Заверка на удостоверение за постоянен адрес. Място на предоставяне на услугата.

История Детски градини. Издаване на удостоверение за сключен граждански брак-дубликат. Съобщение за смърт. Бърза услуга- 3 раб.

Кой аспект от обслужването в общинска администрация смятате, че най-много се нуждае от подобрение?

Искане за издаване у-ние въз основа на регистъра на населението Документ за самоличност. Документ за самоличност 7 работни дена 4 лева Удостоверение за семейно положение Искане за издаване у-ние въз основа на регистъра на населението за семейно положение Документ за самоличност 1 ден 4 лева Удостоверение за семейно положение за сключване на брак с чужденец Искане за издаване у-ние въз основа на регистъра на населението за семейно положение.

За актове за смърт, съставени преди г.

Издаване на удостоверение за граждански брак - Дубликат 5. Удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България чл. Посещение в дома - Удостоверение за родените от майката деца НЧ "Развитие - г.

Индекс на страниците

Общински съвет Председател на Общ. Издаване на удостоверение за снабдяване на чужд гражданин с документ за сключване на граждански брак в Република България. Удостоверение за промени на постоянен или настоящ адрес чл.

Проекти по ОПАК. Вапцаров" с.

Срок: веднага Такса: 5. Срок - веднага след сключване на гражданския брак. Удостоверения и кореспонденция с институции съгласно чл. Заявление - от наследник на починалия или пълномощника с данни, че лицето е починало в гр? Съгласно ЗГР. Експресна услуга- 1 раб. Издаване на удостоверение за промяна на настоящ адрес заявление по образец лична карта Гл.

Бъдете информирани

Център за гражданска регистрация. Издаване на удостоверение за родените от майката деца. Удостоверение за.

Заявление за издаване на удостоверение за сключен граждански брак - дубликат, подадено пред длъжностно лице по гражданско състояние. Удостоверение за идентичност на лице с различни имена Правно основание - чл. Искане за издаване у-ние въз основа на регистъра на населението за семейно положение? Вписване в регистъра на населението на постоянно пребиваващ в Република България чужденец.


Facebook
Twitter
Коментари
Савелина 09.12.2020 в 06:05 Отговор

Приемане и комплектуване на молба за установяване наличието на българско гражданство молба по образец удостоверение за раждане заверено копие снимка в ляв полуанфас 2 бр.

Веспасиян 09.12.2020 в 21:50 Отговор

Сключване на граждански брак и издаване на удостоверение за граждански брак - Оригинал 4. Удостоверението за наследници не се издава по-рано от 2 дни от датата на съставяне на акта за смърт.

Стайка 12.12.2020 в 20:46 Отговор

Издаване на препис-извлечение от акт за смърт — за първи път. Отразяване избор на режим на имуществени отношения между съпрузи при сключен граждански брак чл.

Оставете коментар

© 2015-2021 deskfree.org Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.