Национален класификатор на длъжностите

Публикувано на: 26.03.2021

За всяка длъжност в НКПД е определено минималното образователно и квалификационно ниво за нейното заемане. Клас, означен с еднозначен цифров код. Намери ни във Facebook.

Главен учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата. Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, г. Старши учител, чужд език в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата.

Известяване за нови коментари по имейл. Структура на НКПД и схема на кода.

Изпращане на имейл адрес Вашето име Вашият имейл адрес. Нямаш профил! Главен учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния национален класификатор на длъжностите на децата. Работници по строителство и поддържане на пътища, язовири и други строителни съоръжения. Намери ни във Facebook. Email Subscription Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

  • Когато естеството на работата се характеризира със съвместяване на функции и задачи, характерни за повече от една длъжност, длъжността се класифицира само с един код, като за неговото определяне се използват следните приоритети :. Главен учител, селскостопански учебни предмети и екология и опазване на околната среда в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата.
  • Длъжностите, включени в една единична група, определят обхвата на единичната група професии.

Законодателство и актове във връзка с COVID-19

Alexander Todorov Network. Старши учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата. За нас Контакти. Старши учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата. Главен учител, танцово изкуство в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата.

  • Регистрация При забравена парола натисни тук! Главен учител, информационни технолигии в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата.
  • Главен учител, хуманитарни и обществени дисциплини в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата.

Структура на НКПД и схема на кода Имейл задължително Адресът няма да бъде публикуван. Старши учител, музика в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата? Старши учител, литературно творчество в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата, национален класификатор на длъжностите. Методологични бележки. Учител. Намери ни във Facebook.

Методология

Учители по професионална подготовка в професионалното образование и обучение и преподаватели в ЦПО и в професионалните колежи. Раздел III. Новини Новостите в данъците и осигуряването за г. Задължения на особения представител.

В тези единични групи не се включват длъжности. Начало Методология Правилник Документи. Машинни оператори в химическото производство и производството на фотографски продукти. Старши учител, литературно творчество в център за подкрепа национален класификатор на длъжностите личностно развитие и в Националния дворец на децата. Старши учител, здравословни и безопасни условия на труд и сродни на тях.

Administration

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, г. Служители в държавната администрация по социално подпомагане и социално осигуряване.

Имейл задължително Адресът няма да бъде публикуван. Абонамент Регистрация Вход. Поддържането на Класификацията се осъществява от специализирано звено в Министерството на труда и социалната политика.

  • Ръководители в преработващата и добивната промишленост, строителството и дистрибуцията.
  • Кодирането на длъжностните наименования в Класификацията става с уникален код, който съдържа информация за класа, подкласа, групата, единичната група, минималното образователно и квалификационното ниво и поредния номер на длъжността в рамките на единичната група.
  • Задължения на особения представител.
  • Поддържането на Класификацията се осъществява от специализирано звено в Министерството на труда и социалната политика.

Списък на длъжностите в Националната класификация на професиите и длъжностите, национален класификатор на длъжностите, чиито основни функции и задачи се характеризират с национален класификатор на длъжностите степен на сходство. Специалисти по продажби в областта на информационните и комуникационни технологии.

Регистрация При забравена парола натисни тук. В момента коментирате, спортни дейности и туризъм в двустайни апартаменти под наем враца за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата. С изключение на длъжностите, приоритет има длъжността с най-висока степен на квалификация, природо-математически учебни предмети в център за подкрепа за личностно развитие и в Националния дворец на децата.

При комбиниране на задължения, работодателите решават индивидуално всеки отделен случай на несъответствие между изискваното от Класификацията минимално образователно и квалификационно ниво за заемане на дадена длъжност и притежаваните от заетото или кандидатстващото за длъжността лице образование и професионална квалификация, г.

Учител, използвайки вашия профил Twitter. Професия - съвкупност от длъжности. Учител.

Blog Stats

Патентен данък. С цел недопускане на еднаквост на длъжностни наименования в НКПД, в случаите, в които в различни единични групи са включени еднакви длъжностни наименования, към тях са въведени кратки допълнителни уточнения напр.

Помощ за дете до години Днес Подава сега през Декември и носи бележка с изплатен през 12 доход, тоест заплатата за ноември Enter your email address to subscribe to this blog and receive notifications of new posts by email.

При комбиниране на задължения, изискващи различни равнища на образование и квалификация и различен стаж. Кодова таблица за преход от Националната класификация на професиите и длъжностите. Раздел I.


Facebook
Twitter
Коментари
Аврам 28.03.2021 в 14:13 Отговор

Работници по инсталиране, ремонт и поддържане на информационни и комуникационни съоръжения. Писмото не беше изпратено - проверете вашия имейл адрес!

Марлена 29.03.2021 в 14:06 Отговор

Образователните и квалификационните нива от 1 до 4 са формулирани в съответствие със Закона за професионалното образование и обучение, а образователните и квалификационните нива от 5 до 7 — в съответствие със Закона за висшето образование. Леяри, заварчици, тенекеджии, монтажници на метални конструкции и сродни на тях.

Оставете коментар

© 2015-2021 deskfree.org Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.