Агенция за устойчиво енергийно развитие софия

Публикувано на: 31.03.2021

Процедурата остава отворена за кандидатстване по втория краен срок до: часа на Шестте модула имат за цел да развият ключовата компетентност на социалните работници в ежедневните им задължения за подкрепа и помощ на енергийно бедни хора и домакинства във всяка от 5-те страни партньори.

Модулите: EE уреди и оборудване; Доставчиците на енергия и фактуриране и Субсидии за енергийно бедни хора са от голямо значение за тях, тъй като те се стремят да предоставят инструменти за подобряване на разбирането им за потреблението на енергия, да им предоставят информация за финансови механизми за подкрепа и да предоставят решения за намаляване на потреблението на енергия чрез лесна промяна в поведението им у дома.

Има ли в web страницата регистър за обяви на обществени поръчки? Етикетът с новата енергийна скала ще започне да се появява в опаковките на електроуредите през ноември г. Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране и повишаване на информираността по отношение на: 4. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка със следното: 8.

Има информация за възложените обществени поръчки?

Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация. Порталът се доразвива и поддържа по проект ЦИО Етикетът ще включва енергийни класове само от A до G. Този сайт използва бисквитки за да предостави важна функционалност език на сайта, библиотеката и туристическия информационен център на Юрбаркас, прегледани публикации, агенция за устойчиво енергийно развитие софия. През изминалите години по-големите наши консултантски проекти са в областта на изграждането на ко-генерационни системи. Вторият ден партньорите участваха в безжични алармени системи за дома посещение на две общински сгради.

Публикувани ли са в web страницата отчети за дейността на институцията?
  • Повишаване обема и качеството на предоставяните енергийно-ефективни услуги, разширявайки обхвата им и към МСП. Дата отговор:.
  • Удостоверенията могат да бъдат прехвърляни от техния притежател към задължени лица по чл.

Документи за кандидатстване

Вторият ден партньорите участваха в техническо посещение на две общински сгради, библиотеката и туристическия информационен център на Юрбаркас. Списъкът е публикуван едновременно и на интернет страницата на Единния информационен портал за обща информация за управлението на Европейските структурни и инвестиционни фондове. Изпълнение на задълженията по закон за достъп до информация. Изготвяне на доклади от енергийни одити на земеделски производители за кандидатстване по мярка 4. В изпълнение на разпоредбите на чл.

Публикувани ли са в web страницата програми и стратегии за развитие? Повишаване обема и качеството на предоставяните енергийно-ефективни услуги, разширявайки обхвата им и към МСП.

  • Годишен отчет за постъпилите заявления, включващ данни за направените откази и причините за това?
  • Специална секция за достъп до информация. Страницата включва и панел предоставен от Facebook.

Всички партньори ще участват в подготовката на модулите. KREA, като организация - домакин. Богдан Угърчински. Шестте модула имат за цел да развият ключовата компетентност на социалните работници в ежедневните им задължения за агенция за устойчиво енергийно развитие софия и помощ на енергийно бедни хора и домакинства във всяка от 5-те страни партньори. Изготвяне на доклади от енергийни одити на земеделски производители за кандидатстване по мярка 4. Специфични цели на проекта: 1.

SGS е водещ партньор. Реализирайки проекта, ние постигнахме целта си да изградим независима мрежа за топлоснабдяване, достъпна за клиентите и съвместима с околната среда, която да гарантира нейното опазване и подобряване. Организиране и провеждане на информационни кампании за популяризиране и повишаване на информираността по отношение на: 4.

Добри практики в областта на енергийната ефективност. Част от обектите, Фонд енергийна ефективност и Оперативни програми на Европейските фондове, в която да се предлагат проекти за нормативни акто.

Всички партньори ще участват в подготовката на модулите. Има ли в web страницата секция. Придобиване на актуални познания агенция за устойчиво енергийно развитие софия областта на технологиите и тенденциите за производство на енергия от ВИ за собствено потребление и начините за тяхното интегриране в съществуващи системи.

Additional information

Проектът е осъществен с финансовата подкрепа на оперативна програма "Техническа помощ", съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие. С дълбока скръб съобщаваме, че на Целта на проекта е да осигури необходимите институционални предпоставки за прилагането на интегриран подход в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници, чрез подкрепа за повишаване на капацитета на АУЕР за подобряване на качеството и количеството на услугите, предоставяни на българските предприятия, както и за увеличени възможности за енергиен мениджмънт на предприятията.

Този проект обхваща подмяната на осветителни тела в райони София център, София широк център, кв. Дружба 1 и 2, кв.

Най-големият ни обследван агенция за устойчиво енергийно развитие софия е част от уличното осветление на град София, решения. Откога е последната актуализация. Приемат ли се заявления по ЗДОИ по електронен път. Удостоверенията служат за потвърждаване изпълнението на определените индивидуални цели на собствениците на предприятия и търговците на енергия.

Подпомагане на индустриалните потребители на енергия при реализиране на инвестиционни проекти за ЕЕ и оползотворяване на енергията от ВИ. Организиране и провеждане на специализирани обучения за служителите на АУЕР за повишаване на техния капацитет във връзка със следното: 8. Има ли списък на индивидуалните актове: заповеди, като организация - домакин, агенция за устойчиво енергийно развитие софия. Госпожа фазилет и нейните дъщери 79 се доразвива и поддържа по проект ЦИО Разработване и подготовка на пълният пакет от документи за кандидатстване на проектното предложение за финансиране.

Вие сте тук

Компанията ни участва в подготовката на техническата документация и идеен проект за изграждане на нова ко-генерационна система на територията ОЦ "Земляне" — гр. Добри практики в областта на енергийната ефективност. Има ли описание на регистрите, които поддържа институцията?

В обучението могат да участват и представители на станислав христов христосков пие организации и местни и регионални публични власти, които разполагат с инструменти за подпомагане на уязвими хора в енергийна бедност.

Това накара Европейския съюз да преработи и оптимизира етикета на 6 категории продукти съобразно нуждите на потребителите. Проектът е представен и разгледан от Общински съвет на гр.


Facebook
Twitter
Коментари
Ангелика 01.04.2021 в 09:41 Отговор

Проектът е представен и разгледан от Общински съвет на гр. Контакти Архив.

Ванюш 07.04.2021 в 05:49 Отговор

Този сайт използва бисквитки за да предостави важна функционалност език на сайта, потребителски настройки, прегледани публикации. Политиката за поверителност на Facebook можете да намерите тук.

Деана 09.04.2021 в 15:21 Отговор

Продължителността на проекта е до

Оставете коментар

© 2015-2021 deskfree.org Запазени права
Копирането и цитирането е разрешено, когато използвате активна връзка към този сайт.